Limit liczbowy zamiast kwotowego. Czy to nowy trend w bankowości?

admin | Uncategorized | 3 Mar 2016

Limit liczbowy zamiast kwotowego. Czy to nowy trend w bankowości?

Nowy cennik mBanku wprowadza z pozoru niewielką, ale w praktyce ważną zmianę w sposobie naliczania opłat warunkowych za karty. Zamiast limitu kwotowego bank zdecydował się wprowadzić limit liczbowy. Klient nie uniknie już prowizji wykonując jedną transakcję na stacji paliw. Będzie musiał częściej wyciągać plastik z portfela. mBank nie jest odosobnionym przypadkiem.

Z początkiem marca mBank wprowadził do oferty nowe konto osobiste. Rachunek jest bezpłatny, a za kartę pobierana jest opłata warunkowa. W odróżnieniu od poprzednich wersji eKonta, zmienił się jednak mechanizm zwalniający z opłaty. By nie płacić za kartę, należy wykonać 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie. W starych eKontach, bank wymagał transakcji na kwotę od 200 do 300 zł miesięcznie. Dla aktywnego klienta banku zmiana w zasadzie jest nieistotna. Może mieć jednak kolosalne znaczenie dla banku.

Do tej pory mniej aktywny posiadacz karty spełniał warunek znoszący opłatę za plastik dokonując jednego tankowania paliwa na stacji benzynowej. Później mógł schować kartę do szuflady i nie używać jej przez cały miesiąc. Teraz nie będzie już tak prosto – będzie musiał zapłacić kartą co najmniej 5 razy. Z punktu widzenia banku pojawia się co prawda ryzyko, że dokona 5 transakcji na niskie kwoty (na przykład kupi 5 batoników), przez co bank zarobi mniej na opłatach interchange. Jednak w dłuższej perspektywie taka konstrukcja cennika może okazać się korzystna.

Dlaczego? Bo wymusza na klientach częstsze wyciąganie karty z portfela. Przeciętny użytkownik nie będzie liczył czy wykonał 3 czy 7 transakcji kartą w miesiącu. Zakoduje sobie w głowie, że musi płacić kartą częściej. W ten sposób bank przyzwyczai go do wyciągania karty przy każdej nadarzającej się okazji. A to docelowo wpłynie na zmianę jego zachowań płatniczych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że mBank wykonał w połowie ubiegłego roku podobny ruch w cenniku kart kredytowych. Podniósł limity zwalniające z rocznej opłaty za kartę ze 120 do 240 rocznie. Nie podniósł przy tym alternatywnych limitów kwotowych. Czy ktokolwiek będzie chciał sprawdzać liczbę dokonanych transakcji? Raczej nie. Użytkownicy kredytówek mBanku wolą zapewnie “prewencyjnie” częściej sięgać po plastik na zakupach.

mBank nie jest zresztą odosobnionym przypadkiem. Z początkiem marca limity z kwotowych na liczbowe zmienił Raiffeisen Polbank posiadaczom pakietów Aktywnego i Komfortowego. Do tej pory nie płacili za plastik, jeśli wykonali transakcji na kwotę 350 zł. Teraz muszą wykonać 8 płatności miesięcznie. W ubiegłym roku limit liczbowy wprowadził BZ WBK w ramach swojego flagowego produktu – Konta Godnego Polecenia (5 transakcji kartą Visa Sol). To samo zrobił Bank Millennium, który opłatę roczną za karty kredytowe podzielił na miesiące. Zniósł przy tym limit kwotowy zastępując go liczbowym.

Bankom zależy, by klienci często wyciągali kartę na zakupach, bo dzięki temu zarabiają na opłatach interchange. To prowizje pobierane od punktów handlowych akceptujących karty płatnicze. Do niedawna prowizje te należały do najwyższych w Europie i wynosiły średnio 1,2 proc. wartości każdej transakcji kartowej. Obecnie banki mogą pobierać „zaledwie” 0,2 proc. od transakcji dokonanych kartą debetową i 0,3 proc. w przypadku kart kredytowych. banki zarabiają dziś znacznie mniej na opłatach pobieranych od sklepikarzy, więc starają się przymusić klientów do częstszego sięgania po plastiki.

Drukuj Liderzy CSR - pierwszy odpowiedzialny produkt inwestycyjny od Grupy ANG

admin | Uncategorized | 21 Apr 2015

Najnowszy produkt ANG Inwestycje noszący nazwę “Liderzy CSR” jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie społecznie odpowiedzialnym inwestowaniem, które wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju. Jak prognozują Robeco and Booz & Company wartość inwestycji społecznie odpowiedzialnych wzrośnie do 26,5 bln USD w roku 2015 i będzie stanowić ponad 15% wszystkich zarządzanych na świecie aktywów finansowych.


Jako Grupa ANG od dawna przymierzaliśmy się do tworzenia własnych produktów inwestycyjnych. W tym celu ANG Inwestycje i Ubezpieczenia rozpoczęło współpracę z Modelity Technologies zajmującą się tworzeniem produktów inwestycyjnych. Głęboko wierzymy, że dobre dla klientów produkty finansowe mogą iść w parze tylko z myśleniem o zrównoważonym i odpowiedzialnym społecznie rozwoju branży finansowej. Budowane przez nas produkty mają to mieć zawsze na względzie- mówi Michał Kwasek, prezes ANG Inwestycje i Ubezpieczenia.

“Liderzy CSR” to czteroletni strukturyzowany produkt inwestycyjny z minimalną wpłatą na poziomie 5.000 zł i gwarancją kapitału na poziomie 90%. Produkt oparty jest na wzroście wartości pięciu spółek zgodnych z najwyższymi światowymi standardami odpowiedzialności społecznej. W skład koszyka wchodzą: Roche Holding AG, Swiss Re AG, SAP SE, Unilever NV oraz Banco Santander SA.

Więcej informacji o produkcie Liderzy CSR znajduje się na stronie www.anginwestycje.pl

ANG Inwestycje i Ubezpieczenia to spółka z Grupy ANG, która zajmuje się tworzeniem odpowiedzialnych produktów inwestycyjnych. Firma powstała jako odpowiedź na potrzeby tych inwestorów, dla których ważny jest nie tylko zysk, ale również sposób, w jaki został on osiągnięty.

Modelity Technologies od 15 lat wdraża rozwiązania operacyjne i technologiczne zwiększające przejrzystość produktów finansowych. Firma pomaga bankom, instytucjom ubezpieczeniowym oraz innym uczestnikom rynków finansowych zwiększać sprzedaż produktów inwestycyjnych, przestrzegać obowiązujących ich regulacji, a przede wszystkim edukować klientów w zakresie produktów inwestycyjnych oraz całego procesu inwestycyjnego.

ANG Inwestycje to pionierskie przedsięwzięcie na polskim rynku oferujące odpowiedzialne produkty finansowe.

Coraz więcej kobiet-rolniczek na polskiej wsi

admin | Uncategorized | 10 Mar 2015

Coraz więcej kobiet-rolniczek na polskiej wsi

Co czwarta farmerka w Polsce prowadzi gospodarstwo o powierzchni większej niż 100 ha. Jeszcze trzy lata temu panie stanowiły zaledwie 8 proc. w tym gronie. Najnowsze wyniki badania Agribus 2014, przeprowadzonego na zlecenie Banku BGŻ przez firmę Martin&Jacob, obalają stereotyp farmera „w spodniach”. Badanie pokazuje wyraźną tendencję wzrostu udziału kobiet w rolnictwie.

- Widzimy duży potencjał w kobietach-rolniczkach, które coraz częściej przejmują stery i samodzielnie prowadzą wielkie gospodarstwa. Mit rolnika mężczyzny powoli upada. Wnioski płynące z badania Agribus 2014 pokazują rosnący udział kobiet w zarządzaniu biznesem rolnym - powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor Zarządzający ds. Agrobiznesu i MSP w Banku BGŻ.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat o 5 proc. wzrósł udział kobiet w rolnictwie. Najwięcej rolniczek przybyło w województwie mazowieckim, w którym to kobiet jest aż o 20 proc. więcej niż w 2011 roku. Podobna sytuacja jest w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie jest już prawie tyle samo kobiet i mężczyzn mających własne gospodarstwa rolne.

Współczesna polska farmerka jest coraz lepiej wykszatłconą czterdziestolatką, która ma większy wpływ na podejmowane decyzję dotyczące gospodarstwa niż kilka lat temu. Dobrze ocenia swoją obecną sytuację i pozytywnie patrzy w przyszłość.

Bank BGŻ wspiera kobiety w tej aktywności i od lat organizuje różne wydarzenia mające na celu ich inspirację i podziękowanie za wspólną pracę.

Przykładem takich działań jest koncert Trzech Polskich Tenorów, który zorganizował Bank BGŻ we współpracy z Izbą Rolniczą z okazji Dnia Kobiet. Bank zaprosił 750 rolniczek z województwa Łódzkiego. Koncert odbył się 5 marca w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

Źródło: Bank BGŻ

Dobre wyniki funduszy akcyjnych oraz funduszy mieszanych BPH TFI

admin | Uncategorized | 10 Mar 2015

Dobre wyniki funduszy akcyjnych oraz funduszy mieszanych BPH TFI

W lutym najwyższe stopy zwrotu wśród funduszy BPH TFI wypracowały fundusze akcyjne: BPH Akcji Globalny, BPH Akcji Dynamicznych Spółek oraz BPH Akcji. Bardzo dobre wyniki, a tym samym wysokie pozycje w swoich grupach uzyskały fundusze BPH Stabilnego Wzrostu i BPH Zrównoważony.

BPH Akcji Globalnych ze stopą zwrotu w wysokości 4,71% znalazł się na czołowej pozycji wśród funduszy BPH TFI. Jak wyjaśnia Jarosław Lis:”To był bardzo udany miesiąc dla Subfudnduszu. Stopa zwrotu wypracowana w lutym przewyższyła o 0,96% stopę zwrotu osiągniętą przez benchmark. Taki pozytywny wynik zawdzięczamy utrzymywaniu wysokiego zaangażowania w akcje oraz przeważeniu akcji z rynków rozwijających się.”

Dobrym wynikiem mogą też poszczycić się BPH Akcji Dynamicznych Spółek, który w lutym wypracował stopę zwrotu na poziomie 4,09% oraz BPH Akcji z wynikiem 3,72%.

Bardzo dobre wyniki w swoich grupach wypracowały fundusze mieszane BPH TFI. BPH Zrównoważony ze stopą zwrotu w wysokości 2,28% zajął wysoką drugą pozycję w grupie 16 funduszy,pobijając średnią o ponad 1%. Drugi z funduszy BPH Stabilnego wzrostu ze stopą zwrotu w wysokości 1,22% zajął 3 pozycję w grupie 34 funduszy, pobijając średnią o 0,67%.

W lutym najwięcej pieniędzy bo pond 40 mln zł wpłynęło do BPH Pieniężnego, co czyni go najchętniej wybieranym funduszem z oferty BPH TFI. W efekcie, aktywa tego funduszu od momentu jego uruchomienia w lipcu 2014 przekroczyły poziom 269 mln zł.

Dodatnia sprzedaż w lutym sprawiła, że aktywa funduszy zarządzanych przez BPH TFI zbliżają się do poziomu 3 mld zł.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Idea Bank ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej

admin | Uncategorized | 10 Mar 2015

Idea Bank ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej

Idea Bank S.A. ogłosił dziś, że zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji Banku (”Oferta”) oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Planowana Oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Banku, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Banku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku przez właściwy sąd rejestrowy.

Dzięki emisji nowych akcji Idea Bank zamierza wzmocnić swoją pozycję kapitałową, co w konsekwencji umożliwi mu zwiększenie sprzedaży produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank jak i jego podmioty zależne (”Grupa”).

Globalnymi Koordynatorami, Menedżerami Oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę Oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Noble Securities będzie odpowiedzialny za koordynację Konsorcjum Detalicznego.

Przeprowadzenie Oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2015 r., przy czym będzie to uzależnione od warunków rynkowych.

Źródło: Idea Bank

Dalej »

Powered by WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał Polski Blogger dla Polski support WordPress